Pomiń zawartość →

Zamiast wstępu: W stronę kultury użytecznej, czyli o potrzebie przesunięcia optyki.

Rozmowy o kulturze, czy to na poziomie lokalnym czy ogólnokrajowym często prowadzone są z perspektywy dużych wydarzeń. Akcentowana jest rozrywka, widowiskowy charakter wydarzenia oraz jego łączność z tak zwanym „przemysłem kreatywnym”. Choć, spełniają one ważne funkcje takie jak tworzenie przestrzeni do bycia razem, odpoczynku czy doświadczania rzeczy nowych, poszerzających perspektywy, to jednak bywa, że pomijana jest waga wydarzeń i inicjatyw mniej spektakularnych, bardziej typowych dla okresu postu, codzienności, niż święta lub karnawału. W debatach polityków za mało jest dyskusji o animacyjnych i edukacyjnych procesach, które nietrudno przeoczyć, jako że nie dzieją się „od święta”, nie krzyczą widowiskiem urządzonym w centrum miasta i nie wstydzą się odrapanego podwórka, jako scenerii dla lokalnego teatrzyku. Tak, tych zdrobnień też się nie lękają…

Kultura jest na tyle pojemnym zjawiskiem, że jest w niej miejsce dla wielkich emocji i wzruszeń, jak i dla mniej efektownych, ale równie, jeśli nie bardziej, istotnych i cennych sytuacji. Śledząc pracę wszelakich animatorów i eduaktorek, lokalnych artystów i osiedlowych grajków przekonujemy się, że kultura to nie tylko prestiżowy wernisaż, dobrze (albo źle) zaprojektowany plakat, koncert w filharmonii czy coroczny festiwal, na którym „zbijamy piątki” z innymi znajomymi, z którymi na co dzień brakuje czasu na spotkanie. Kultura to również relacje, budowanie wspólnoty, przestrzeni troski i solidarności, gdzie silniejszy opiekuje się słabszym.

Właśnie z potrzeby dostrzeżenia i dowartościowania „małej kultury” – wyeksponowania użyteczności, jako cechy wcale nie degradującej, pomniejszającej, lub ziejącej pozytywistyczną nudą – pojawił się pomysł na tego bloga.

Będziemy wychodzić od problemu i skupiać się na inicjatywach i wydarzeniach budujących w społecznościach więzi, poczucie przynależności i odpowiedzialności. Chcemy pokazywać jak wykorzystuje się różnorodne narzędzia i przejawy aktywności kulturalnej, takie jak wielorakie teksty i formy kultury (literaturę, film, komiks, spektakl, ale też gotowanie czy ogrodnictwo) do tworzenia relacji, przeciwdziałania wykluczeniu, wyrównywaniu szans między różnymi przedstawicielami i przedstawicielkami naszego społeczeństwa. Zwrócić uwagę na momenty, w których kultura przede wszystkim kształtuje lepszą rzeczywistość. W tym celu sięgniemy po różnorodne przykłady – interesuje nas zarówno kultura tworzona instytucjonalnie, III-sektorowo, jak i całkowicie oddolnie i pozaformalnie.

Oddajemy w Wasze ręce bloga, na którym prezentować będziemy projekty społeczne i edukacyjne, wzmacniać idee prowadzenia „badań w działaniu” oraz prezentować wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć w najbliższym czasie.

W sekcji „Ważności” zaproszone autorki i autorzy z różnych perspektyw przyjrzą się naszej rzeczywistości, diagnozując ją i zwracając uwagę na palące problemu wymagające szybkiej reakcji. Katastrofa ekologiczna, rosnąca niechęć wobec inności czy poziom języka debaty publicznej stanowią tylko wybrane przykłady kryzysów, z którymi należy się jak najszybciej zmierzyć. Należy je nie tylko trafnie rozpoznać, ale również poszukiwać nowych rozwiązań.

„Rozmowy” pozwolą nam lepiej poznać animatorów, edukatorki i wszelakich działaczy kultury tworzących projekty społeczne, dla których wartością są integrowanie społeczności lokalnych, odkrywanie codziennych i małych historii dzielnic, tworzenie przestrzeni dla międzypokoleniowych relacji. Tutaj górę bierze kultura organiczna i bliska dla której spotkanie i rozmowa niesie największą moc.

Ostatnie dwie sekcje to „Omówienia” i „Pomysły”. W pierwszej zaprezentujemy dobre praktyki badawcze – takie, które nie wymagają specjalistycznego wykształcenia, a można je szybko aplikować we własnych działaniach. Wierzymy, że tylko stała diagnoza potrzeb i ewaluacja pozwalają ulepszać nasze inicjatywy i sprawiać, że są one szyte na miarę oczekiwań uczestników i uczestniczek. Druga sekcja natomiast zawierać będzie krótkie artykuły dotyczące wykorzystywania różnych form kultury do działań animacyjnych – w końcu przez wspólne oglądanie serialu, pielenie ogródka czy po prostu picie kawy budujemy przestrzeń przyjazną i otwartą na wszystkie jednostki tworzące wspólnotę.

Zachęcamy do lektury i dzielenia się z nami swoimi przemyśleniami, uwagami i emocjami.

Zespół Centrum Praktyk Edukacyjnych

***
Grafika: Stwory Studio © CK ZAMEK
Opis: Ilustracja przedstawia prostokątną planszę w kolorze limonkowym. Umieszczono na niej białe lub czarne napisy. Najbardziej widoczne jest słowo BLOG, w którym użyte litery są dość duże, pogrubione i drukowane. Umieszczono je w lewej części, lekko u góry. Pod nim napisano: „oprojektach społecznych i edukacji”. W prawej części ilustracji umieszczono logotypy: Centrum Kultury Zamek oraz Centrum Praktyk Edukacyjnych. W tle porozrzucane są pojedyncze litery i strzałki – stanowią one tylko elementy graficzne, nie tworzą żadnych słów czy komunikatów.

Opublikowano w Ważności